Estate agents, valuers, property consultants
+359 52 985 985
+359 888 923 360

Окончателно: Удостоверения за имоти ще се получават от всяка служба по вписванията в страната

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията.

Във всяка служба по вписванията в страната ще можем да подаваме заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им. Това реши правителството на своето заседание днес.

В момента граждани могат да получават удостоверения за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот.

За първи път в проекта е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите.

По отношение на това предложение е предвидено отлагателно действие - от 15 юни 2015 г. Причината е необходимостта от организационното осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга./БЛИЦ

http://www.blitz.bg/news/article/280887